​ จะเพิ่มสินค้าบนเว็บ ReviewLikeThailand.com ได้อย่างไร ส่งข้อมูลสินค้า -ชื่อแบรนด์ ชื่อสินค้า -ประเภทสินค้า -ปริมาณ -ราคา -รายละเอียดของสินค้า ข้อมูลการติดต่อ มาที่ Line @ >> ค่าทำเนียมเพิ่มสินค้าลงบน ReviewLikeThailand.com 300 บาทต่อ 1 สินค้า ไม่มีหมดอายุ คุณจะได้รับ -สินค้าคุณขึ้นบนเว็บ ReviewLikeThailand.com คุณสามารถแชร์ลิ้งสินค้าของคุณให้ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้สินค้าของรีวิวช่วยรีวิวสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าใหม่ -ลิ้งสินค้าของคุณจะถูกแชร์บนเพจ Review Like Thailand หลังจากสินค้าของคุณขึ้นบนเว็บไชต์แล้ว -ชื่อสินค้าของคุณจะค้นหาเจอบน Google (อาจใจเวลา 7วันขึ้นไป) -สินค้าของคุณจะขึ้นตรงเมนู ผลิตภัณฑ์มาใหม่ ผู้ที่ออนไลน์หรือดูอยู่บนหน้าเว็บจะเห็นสินค้าของคุณ อาจจะดึงดูดลูกค้าใหม่ให้คุณ