Panglum

ลิปติกแท่งโปรดหัก ซ่อมเองได้ง่ายๆ

Panglum 25 กุมภาพันธ์ 2557 How To 514

เพราะว่าสภาพอากาศบ้านเรามันร้อนอบอ้าว มักจะทำให้เครื่องสำอางค์เสื่อมสภาพได้เร็ว เช่น ลิปสติก เป็นต้น คงไม่มีผู้หญิงคนไหนจะนำลิปสติกที่ซื้อมาทุกแท่งไปแช่ตู้เย็นให้คงสภาพดีหรอก บางคนวางใว้ในรถ ใส่ในกระเป๋าเดินทาง โอกาสลิปสติกจะละลายก็มี บางทีมันก็หักเลย ถ้าเป็นยี่ห้อ และสีโปรด ก็คงไม่อยากจะทิ้ง มีวิธีแก้ปัญหาลิปสติกหัก มีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้1. เพียงแค่ใช้ทิชชู่จับลิปสติกส่วนที่หักอย่างเบามือ โดยให้ส่วนที่หักอยู่ด้านล่าง

2. ใช้ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คลนผ่านลิปสติกส่วนที่หักอย่างรวดเร็ว โดยให้มีช่วงห่างระหว่างลิปสติกที่หักกับไม้ขีดไฟ พอประมาณ ไม่เช่นนั้น ลิปสติกอาจจะละลายหมด

3. สังเกตดูว่าลิปสติกส่วนปลายที่หักเริ่มละลายแล้ว ก็ให้นำไปต่อกับส่วนฐาน

4. ใช้มือค่อยๆปรับแต่งให้ส่วนปลายและฐานของลิปสติกให้ต่อกันสนิท

5. นำไปวางให้เย็นในตู้เย็น โดยไม่ต้องปิดฝา หรือหมุนลิปสติกเก็บลงในด้าม

6. ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาทีเพียงเท่านี้ลิปสติกแท่งโปรดก็จะพื้นคืนชีพให้คุณสาว ๆ ได้ใช้งานต่อไปได้แล้ว

ทิปส่งท้าย ถ้าเหลือลิปสติกไม่มาก คือน้อยกว่าขอบหมุน แต่ยังอยากใช้อยู่ คุณสามารถใช้ตะไบแซะส่วนโคนออกมา นำไปบรรจุใหม่ลงภาชนะแบ่ง เช่น ตลับเล็กๆ มีฝาปิด ที่มีขายทั่วไปตามร้านเครื่องสำอางค์ ที่ต้องซื้อเพิ่มคือ พู่กันไว้ทาปากที่มา : นิตยสาร Cosmopolitan 

http://www.mcot.net/site/content?id=50a47e8c150ba0220f000018