bellzyzaa

อยากหน้าวเรียวทำไงดีคะ

bellzyzaa 4 ตุลาคม 2557 Q & A 334
ส่วนตัวเราเป็นคนมีแก้ม อยากหน้าเรียวคางแหลมนิดๆ แต่จริงๆบางคนก็บอกว่าจัดฟันหน้าก็เรียวลงนะ ก็เลยจะมาถามเพื่อนๆ ว่ามีวิธีไหนบ้างค่ะที่ทำใหหน้าเรียวโดยไม่ต้องพึ่งศ­ัลยกรรมค่ะ